กราบพระประธาน วัดสระเกศ พระพุทธรูปปฏิมาประธานในพระอุโบสถ หนึ่งเดียวในกทม. รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้พอกจากองค์เดิม เท่ากับมีพระประธานซ้อนกัน 2 องค์

วัดสระเกศ กทม. เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามว่าวัดสระเกศ อันหมายถึงการชำระพระเกศา เนื่องจากเคยมาแวะประทับที่วัดแห่งนี้ทำพิธีพระกระยาสนาน หลังเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจราจลในกรุงธนบุรี และเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2325 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างบรมบรรพต หรือภูเขาทอง แต่ยังไม่สำเร็จ รัชกาลที่ 4

Read more

คอหวยซึม จังหวัดอุดรฯยังผวาโควิด เมินเปิดคำชะโนด กลัวไม่ปลอดภัยจากไว้รัสร้าย ขอปรึกษารอบด้าน เผยอาจให้จองคิวผ่านแอพ แบ่งกันเข้า 2 รอบๆ ละพันคน

คอหวยซึม จังหวัดอุดรฯยังผวาโควิด เมินเปิดคำชะโนด กลัวไม่ปลอดภัยจากไว้รัสร้าย ขอปรึกษารอบด้าน เผยอาจให้จองคิวผ่านแอพ แบ่งกันเข้า 2 รอบๆ ละพันคน ที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่องการเปิดวังนาคินทร์คำชะโนด หลังถูกปิดมาตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จากพิษไวรัสโควิด-19 ว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าปทุมมาได้เมื่อไหร่

Read more

พระพุทธรูปเก่าแก่ พุทธลักษณะเฉกเช่นหลวงพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงและวัดกัลยาณมิตร กราบหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี

พระพุทธรูปเก่าแก่ พุทธลักษณะเฉกเช่นหลวงพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงและวัดกัลยาณมิตร กราบหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ของเมืองนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี 2256 เดิมชาวบ้านเรียกวัดค้างคาว ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2505 เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดราษฎร์ประคองธรรม ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโต ซำปอกง พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างวัด

Read more

พระพุทธรูปเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ จนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง หลวงปู่ดำ วัดโคกพิกุลเรียง อ.เมือง ราชบุรี

วัดโคกพิกุลเรียง ตั้งอยู่บนโคกที่มีต้นพิกุลเรียงกัน 3 ต้น จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ในต.คุ้งน้ำวน ซึ่งเป็นบริเวณที่เว้าริมตลิ่งที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทำให้ลำน้ำหมุนวน เป็นที่มาของชื่อตำบล สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาเมื่อครั้งอยุธยา ต่อมามีชาวเขมรและชาวลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านหลายชาติพันธุ์ ภายในวิหารริมแม่น้ำ ประดิษฐานหลวงปู่ดำ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระเศียรมีขมวดพระเกศา แต่ไม่มีพระเกตุมาลา หรือพระรัศมี สร้างมาครั้งแรกสร้างวัด แต่ไม่ได้เป็นพระปฏิมาประธาน

Read more

พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพักตร์เมตตา พระเนตรอ่อนโยน ได้กราบบูชาพาชุ่มชื่นในหัวใจ หลวงพ่อทรงธรรม วัดใหม่ประชุมพล อ.นครหลวง อยุธยา

พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพักตร์เมตตา พระเนตรอ่อนโยน ได้กราบบูชาพาชุ่มชื่นในหัวใจ หลวงพ่อทรงธรรม วัดใหม่ประชุมพล อ.นครหลวง อยุธยา ภายหลังการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่จ.สระบุรี ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ทำให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนมัสการพระพุทธบาททุกปีมิได้ขาด ซึ่งในเส้นทางกระบวนเรือเสด็จในแม่น้ำป่าสัก ที่ผ่านอ.นครหลวง ในปัจจุบัน พระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดใหม่ประชุมพลขึ้น เพื่อเป็นที่ประชุมไพร่พล และโปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ประดิษฐานในพระอุโสถ มีพุทธลักษณะงดงามเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวบ้านสืบมา โดยชาวบ้านขนานนามว่าหลวงพ่อทรงธรรม

Read more

เปิดข้อมูลเครื่องรางยอดฮิตยุคโควิดระบาด หัวนะโม ปลุกเสกครั้งแรกเมื่อ 700 ปีก่อน ป้องกันโรคห่า

เปิดข้อมูลเครื่องรางยอดฮิตยุคโควิดระบาด หัวนะโม ปลุกเสกครั้งแรกเมื่อ 700 ปีก่อน ป้องกันโรคห่า ปัจจุบันพุทธคุณเลิศล้ำ ทั้งแคล้วคลาด โชคลาภ เมตตามหานิยม ช่วงโควิด-19 ระบาด มีผู้แห่บูชาหัวนะโมเพื่อเป็นเครื่องรางในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจากความเชื่อสมัยเมื่อครั้งมีโรคห่าระบาดที่เมืองนครศรีธรรมราช มีการนำหัวนะโมมาทำพิธีกรรมขับไล่โรคห่าจนหายไปในที่สุด ทั้งนี้หัวนะโมได้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีมานานกว่า 700 ปี ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างหัวนะโมคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

Read more

สักการะพระราหู เทพนพเคราะห์องค์ที่ 8 ปัดเป่าอุปสรรค นำพาโชคลาภ ร่ำรวย วัดศีรษะทอง อ.นครชัยศรี นครปฐม วัดในตำนานเครื่องรางราหูอมจันทร์กะลาตาเดียว

วัดศีรษะทอง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่่กรุงเทพ โดยมีชาวเวียงจันทน์อพยพมาตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่ของเมืองไทยด้วย ในจำนวนนั้นคือบริเวณที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน ซึ่งมีการชุดพบเศียรพระเป็นทอง ชาวบ้านเห็นเป็นนิมิตรหมายที่ดีจึงตั้งชื่อว่าหมู่บ้านหัวทอง เมื่อมีการสร้างวัดจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดศีรษะทอง ต่อมาในสมัยหลวงพ่อน้อยเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน เนื่องจากเป็นต้นตำหรับการสร้างราหูอมจันทร์จากกะลาตาเดียว เป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้วัดมีการสร้างพระราหูขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้สักการบูชาตามความเชื่อความศรัทธาที่ว่าพระราหู เทพนพเคราะห์ลำดับที่ 8 นั้น จะช่วยเหลือยามที่ชีวิตประสบอุปสรรค แต่ผู้บูชาพระราหูจะต้องมีศีลธรรม กระทำแต่คุณความดี

Read more

ไม้มงคลตามความเชื่อคนจีน ต้นทับทิม ตำนานเล่าขาน พระถังซัมจั๋งนำมาจากอินเดีย ครั้งไปอัญเชิญพระไตรปิฎก สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

ไม้มงคลตามความเชื่อคนจีน ต้นทับทิม ตำนานเล่าขาน พระถังซัมจั๋งนำมาจากอินเดีย ครั้งไปอัญเชิญพระไตรปิฎก สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ต้นทับทิม เป็นไม้มงคล ตามความเชื่อคนจีน กล่าวกันว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่พระถังซัมจั๋งนำมาจากอินเดีย เมื่อครั้งไปอัญเชิญพระไตรปิฎก การนำมาปลูกในบ้านถือว่าเป็นสิริมงคล อีกทั้งใบทับทิมก็เป็นใบไม้มงคล มีการนำไปใช้ในงามมงคลเกือบทุกชนิด เชื่อว่าทับทิมเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และการมีลูกหลานมากมาย โดยยืดถือจากผลของทับทิมที่มีเมล็ดมากมายมาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายนั่นเอง ชาวจีนจึงนิยมให้ทับทิมเป็นของขวัญวันแต่งงาน เพื่อเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีลูกมากๆ ไว้สืบตระกูล

Read more

ฤาษีนาคสิทธิโคดก องค์ฤาษีอายุกว่า 200 ปี เลื่องลือเรื่องโชคลาภ

ฤาษีนาคสิทธิโคดก วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง สมุทรปราการ องค์ฤาษีอายุกว่า 200 ปี ที่ไม่เหมือนที่อื่นทั้งชื่อและรูปลักษณะ เลื่องลือเรื่องโชคลาภ วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง สมุทรปราการ เป็นวัดเก่าสร้างโดยขุนนางผู้หนึ่งสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างป้อมปราการทางทะเลที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นวัดที่มาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามวัดหนึ่ง ภายในนอกจากพระอุโบสถที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา

Read more

โอปอลทะเล นำมาทำเป็นเครื่องประดับ ตามความเชื่อที่ว่า ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง นำพาโชคลาภ

อร่อยอย่างเดียวไม่พอ ส่องเปลือกหอยเป๋าฮื้อ สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นโอปอลทะเล นำมาทำเป็นเครื่องประดับ ตามความเชื่อที่ว่า ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง นำพาโชคลาภ หอยเป๋าฮื้อ หรือหอยโข่งทะเล หรือเรียกอีกชื่อว่าหอยร้อยรู เป็นหอยฝาเดียว อาศัยตามซอกหินและชายฝั่งทะเล ระดับน้ำลึกประมาณ 10 เมตร กินสาหร่ายเป็นอาหารและมีอายุยืนยาว เนื้อของหอยเป๋าฮื้อถือเป็นอาหารชั้นเลิศของชาวเอเชีย อีกทั้งยังถือเป็นอาหารมงคลที่รับประทานแล้วจะโชคดี ขณะเดียวกันเปลือกของหอยเป๋าฮื้อยังมีความสวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็นโอปอลทะเล

Read more