พระพุทธรูปเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ จนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง หลวงปู่ดำ วัดโคกพิกุลเรียง อ.เมือง ราชบุรี

วัดโคกพิกุลเรียง ตั้งอยู่บนโคกที่มีต้นพิกุลเรียงกัน 3 ต้น จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ในต.คุ้งน้ำวน ซึ่งเป็นบริเวณที่เว้าริมตลิ่งที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทำให้ลำน้ำหมุนวน เป็นที่มาของชื่อตำบล สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาเมื่อครั้งอยุธยา ต่อมามีชาวเขมรและชาวลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านหลายชาติพันธุ์ ภายในวิหารริมแม่น้ำ ประดิษฐานหลวงปู่ดำ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระเศียรมีขมวดพระเกศา แต่ไม่มีพระเกตุมาลา หรือพระรัศมี สร้างมาครั้งแรกสร้างวัด แต่ไม่ได้เป็นพระปฏิมาประธาน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างมาก จนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านจะนิยมมาสักการะขอพรและบบนบานขอในเรื่องต่างๆ เมื่อสมหวังดังประสงค์จะแก้บนด้วยการถวายประทัด รวมทั้งละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *