พระพุทธรูปเก่าแก่ พุทธลักษณะเฉกเช่นหลวงพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงและวัดกัลยาณมิตร กราบหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี

พระพุทธรูปเก่าแก่ พุทธลักษณะเฉกเช่นหลวงพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิงและวัดกัลยาณมิตร กราบหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี
วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ของเมืองนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี 2256 เดิมชาวบ้านเรียกวัดค้างคาว ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2505 เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดราษฎร์ประคองธรรม ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโต ซำปอกง พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างวัด ที่มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อซำปอกง วัดพนัญเชิง และพระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ เดิมหลวงพ่อโต ซำปอกงประดิษฐานในวิหารที่มีสังกะสีคลุม ต่อมามีการสร้างวิหารที่แข็งแรงและงดงามให้กับหลวงพ่อโตดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด อันเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก มีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนมีพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในเมืองไทย ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรให้การค้ามีมรรคผลกำไร มีเงินมีทองไหลมาเทมา ต่างรับพรสมดังปรารถนาร่ำรวยมีเงินทองมากมายจนเป็นที่ร่ำลือ ทำให้ปัจจุบันมีผู้คนนิยมเดินทางกราบไหว้องค์หลวงพ่อโตเพื่อขอพรเป็นเนืองนิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *