ฤาษีนาคสิทธิโคดก องค์ฤาษีอายุกว่า 200 ปี เลื่องลือเรื่องโชคลาภ

ฤาษีนาคสิทธิโคดก วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง สมุทรปราการ องค์ฤาษีอายุกว่า 200 ปี ที่ไม่เหมือนที่อื่นทั้งชื่อและรูปลักษณะ เลื่องลือเรื่องโชคลาภ
วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง สมุทรปราการ เป็นวัดเก่าสร้างโดยขุนนางผู้หนึ่งสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างป้อมปราการทางทะเลที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นวัดที่มาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามวัดหนึ่ง ภายในนอกจากพระอุโบสถที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา รูปแบบสถาปัตยกรรมจีน และพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสมุทรปราการแล้ว หน้ามณฑปมีซุ้มพระฤาษีนามว่าฤาษีนาคสิทธิโคดก องค์ฤาษีแกะด้วยหินสีเขียว นอกจากชื่อที่แปลกแล้ว องค์ฤาษีก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนองค์อื่นเช่นกันนั่นคือ มือขวายกแนบหน้าอก มือซ้ายขวางบนขาที่นั่งขัดสมาธิ สร้างมาพร้อมกับการสร้างวัด อายุกว่า 200 ปี ได้ชื่อว่าเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างมาก จะมาบนบานขอเรื่องโชคลาภ มักสำเร็จดังประสงค์เสมอ เป็นที่เลื่องลือมาหลายยุคหลายสมัย โดยมีคาถาบูชาดังนี้ ตั้งนโม 3 จบ แล้วว่า โอม อุกาสะ วันทามิ อิมังอังคี พะหูปุพผัง อะหังวันทา, สักการะวันทะนัง อาจาริยัง สัพสัยยัง วินาศสันติ นาคะสิทธิ, การิยะโคดก อะปะระปะชา อิมัสมิง สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิ ภะวันตุเม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *