กราบพระพุทธรูปหมู่ ในวิหารหลวง จ.สุราษฎร์ธานี เสริมดวงรวย เป็นสิริมงคลชีวิต

กราบพระพุทธรูปหมู่ ในวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี พุทธสถานแห่งเดียวในไทย คงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะศรีวิชัยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นวัดที่สำคัญที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในไทยที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะศรีวิชัยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 สมัยอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง นอกจากเจดีย์พระบรมธาตุที่เป็นศิลปะศรีวิชัยที่งดงามแล้ว ในพระวิหารหลวง ยังประดิษฐานพระพุทธรูปน้อยใหญ่ จำนวน 15 องค์ ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ ที่เมื่อชาวพุทธได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ จะต้องมากราบสักการะบูชา เป็นสิริมงคลชีวิต

รับเลขเด็ดด่วน เข้ากลุ่มไลน์

กดที่ปุ่ม เข้ากลุ่มคำชะโนด >>>

โทรด่วนรับเลขเด็ดด่วนทางโทรศัพท์ กดปุ่มด้านล่างแล้วโทรออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *