หลวงพ่อปากแดง วัดเขายี่สาร อ.อัมพวา วัดเก่าแก่บนยอดเขาแห่งเดียวในจ.สมุทรสงคราม ตำนานพระพุทธรูปที่ร่ำลือต่อๆกันมาว่าปากแดงเพราะกินเด็ก

วัดเขายี่สาร ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาแห่งเดียวในจ.สมุทรสงคราม สร้างมาแต่ครั้งอยุธยา ภายในวัดมีพระอุโบสถสร้างด้วยปูนขาวแบบวัดโบราณ ตกแต่งโดยช่างฝีมือปูนปั้นจากเมืองเพชรบุรี ที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ยิ่ง ขณะเดียวกันในวิหารประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย อันเป็นองค์ประธานของวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีฐานรอบเป็นลายปูนปั้น และที่ปากมีสีแดง สันนิษฐานว่าเป็นงานช่างขอม เนื่องจากในสมัยก่อนนิยมทาปากพระพุทธรูปเป็นสีแดง มีเรื่องเล่าพิสดารเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้ว่า เป็นพระพุทธรูปที่กินเด็ก เนื่องจากในอดีตชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้อง แต่เมื่อค้นหากลับไม่เจอ พบแต่พระพุทธรูปที่ปากเป็นสีแดง จึงร่ำลือไปต่างๆนานา ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นกุศโลบายไม่ให้เด็กขึ้นมาเล่นบนเขา เนื่องจากที่วัดแห่งนี้มีสัตว์มีพิษจำนวนมาก จึงหลอกเด็กไม่ให้ขึ้นมาเล่นข้างบนตามลำพังนั่นเอง ขณะเดียวกันก็ร่ำลือว่าครั้งหนึ่งมีตาปูตอกติดที่ริมปากพระพุทธรูปองค์นี้ เชื่อกันว่ามาจากฝีมือเจ้ามือหวย เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้มีผู้มาขอโชคลาภและถูกจำนวนมาก ทำให้เจ้ามือต้องมาตอกตาปูแก้เคล็ด แต่เมื่อมีผู้พบเห็น ก็ได้นำออกไปในเวลาต่อมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *