กราบหลวงพ่อสุขใจ วัดดอนสามง่าม เพื่อความสุขใจครั้งหนึ่งในชีวิต

กราบหลวงพ่อสุขใจ สมเด็จโต พรหมรังสี และองค์พระมหาเถระเจ้า พระมาลัย วัดดอนสามง่าม อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี ได้ความสุขใจ ได้รำลึกธรรมะ กระทำแต่กรรมดี ภายในวัดดอนสามง่าม อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี มีวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์คือหลวงพ่อสุขใจ มหามุนี รูปหล่อสมเด็จโต พรหมรังสี อริยะสงฆ์รูปหนึ่งของเมืองไทย และรูปหล่อพระมหาเถระเจ้า พระมาลัย ซึ่งพระมาลัยนั้น ไม่ค่อยมีรูปหล่อของท่านให้ชาวพุทธได้กราบสักการะบูชามากนัก ตามพุทธประวัติ ท่านเป็นอัครสาวกที่ชอบโปรดสัตว์ในนรก เพื่อแสดงธรรมให้กับสัตว์นรกที่โดนกรรมของตนเอง การได้มากราบพระมาลัย นับว่าเป็นการได้ระลึกถึงความผิดชอบชั่วดี ให้กระทำแต่กรรมดี

รับเลขเด็ดด่วน เข้ากลุ่มไลน์

กดที่ปุ่ม เข้ากลุ่มคำชะโนด >>>

โทรด่วนรับเลขเด็ดด่วนทางโทรศัพท์ กดปุ่มด้านล่างแล้วโทรออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *