สักการะ หลวงปู่ไต่ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แยกพลับพลาไชย ปัดเป่าเรื่องร้ายๆในชีวิต

หลวงปู่ไต่ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แยกพลับพลาไชย กทม. ผู้ริเริ่มเก็บศพไร้ญาติในเมืองจีนเมื่อพันปีก่อน อัญเชิญรูปจำลองประดิษฐานที่ไทย ให้กราบไหว้บูชา
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แยกพลับพลาไชย เป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองของหลวงปู่ไต่ฮงกง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีน ตามประวัติเล่าว่า หลวงปู่ไต่ฮงกง เป็นพระภิกษุชาวจีนที่ริเริ่มบำเพ็ญกุศลสร้างบุญเก็บศพไร้ญาติสมัยราชวงค์ซ้องในเมืองจีนเมื่อ 1,000 ปีก่อน และเมื่อชาวจีนอพยพมาอยู่เมืองไทย ได้ดำเนินตามรอยหลวงปู่ไต่ฮงกง จัดตั้งคณะเก็บศพไต้ฮงกง เพื่อทำการเก็บและจัดการงานศพอนาถา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ปัจจุบันมีผู้เดินทางไปสักการบูชา โดยเชื่อว่าท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ที่เข้ามาในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *