ชมความงดงาม พระพุทธลีลา วัดเบญจมบพิตร ไม่แพ้ที่ไหนในโลก

พระพุทธลีลา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. พระพุทธรูปที่ได้รับการขนานนามว่า มีความงดงามไม่แพ้ประติมากรรมชิ้นเอกอื่นๆ ของโลก ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดเบญจมบพิตร เมื่อแล้วเสร็จ พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้นำพระพุทธรูปที่งดงาม หรือจำลองแบบ จากพระพุทธรูปทั่วประเทศ มาประดิษฐานที่วิหารระเบียงคดรอบพระอุโบสถ โดยพระพุทธรูปลำดับองค์ที่ 26 เป็นพระพุทธลีลา หล่อด้วยสำริด ศิลปะสุโขทัย นำมาจากวัดมหาธาตุ กทม. มีลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย โดย ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล นักประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีชาวไทยที่มีชื่อเสียง กล่าวไว้ว่า องค์พระมีความงดงามไม่แพ้ประติมากรรมชิ้นเอกอื่นๆ ของโลก

รับเลขเด็ดด่วน เข้ากลุ่มไลน์

กดที่ปุ่ม เข้ากลุ่มคำชะโนด >>>

โทรด่วนรับเลขเด็ดด่วนทางโทรศัพท์ กดปุ่มด้านล่างแล้วโทรออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *