หลวงพ่อแหน พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ ณ วัดบางไกรใน นนทบุรี

หลวงพ่อแหน พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ วัดบางไกรใน บางกรวย นนทบุรี พระเจ้าอู่ทองอัญเชิญมาจากวัดร้าง เกิดเหตุการณ์ตกลงในคลอง นำขึ้นมามีแหนติดทั้งองค์

หลวงพ่อแหน เป็นชื่อพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 300 ปี ประดิษฐานในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางไกรใน อันเป็นวัดที่สร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับนายไกร ชาวพื้นถิ่น ผู้ไปปราบจระเข้ชาละวันที่เมืองพิจิตร เดิมหลวงพ่อแหน สร้างในสมัยอู่ทอง จนเมื่อพระเจ้าอู่ทองยกทัพกลับจากการไปรบที่เมืองราชบุรี ได้นำหลวงพ่อแหนจากวัดร้างมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ส่วนชื่อนั้นองค์หลวงพ่อตกลงไปในคลอง เมื่อนำขึ้นมาแหนก็ติดตามองค์ท่าน จึงเรียกหลวงพ่อแหน ได้ชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความนับถืออย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *