กราบขอพรหลวงพ่อโต วัดสระเกศราชวรวิหาร เขตป้อมปราบ มีดีไม่น้อย


ครั้งหนึ่งต้องมาสีกครั้ง กับการกราบขอพรหลวงพ่อโต วัดสระเกศราชวรวิหาร เขตป้อมปราบ กทม. ณ ที่แห่งนี้มีสิ่งที่ต้องมาสักการะให้ได้ อย่าง พระพุทธรูปหล่อโลหะขนาดใหญ่ ที่จะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีสุข หลวงพ่อโต วัดสระเกศฯ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองปางมารวิชัย สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 เลียนแบบศิลปะสุโขทัย นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่มีขนาดใหญ่องค์หนึ่งของเมืองไทย จนเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโต และให้ความนับถืออย่างมากเชื่อกันว่าเมื่อมากราบไหว้ขอพร ท่านจะให้ 3 ให้ คือ ให้ความคุ้มครอง ให้ความสุข และให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

รับเลขเด็ดจากวัดสระเกศราชวรวิหาร สุดพิเศษได้ที่นี่ >> http://bit.ly/2JMnzL6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *